دانلود بررسی رابطه صمیمیت زناشویی با روابط فرازناشویی
دانلود بررسی رابطه صمیمیت زناشویی با روابط فرازناشویی
قیمت: 500,000 ریال
خرید دانلود بررسی رابطه صمیمیت زناشویی با روابط فرازناشویی
دانلود بررسی رابطه صمیمیت زناشویی با روابط فرازناشویی
شرح محصول:

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت پژوهش

سوالات پژوهش

اهداف پژوهش

تعاریف نظری و عملیاتی

متغیرهای پژوهش

ادبیات نظری پژوهش

بی وفایی زناشویی

خیانت زناشویی

عوامل خیانت زناشویی

نظریه درمانی

زوج خوشبخت و کامل

علل مشکلات و تعارضات در میان زوجین

تعريف عهدشکني

انواع عهدشکني

پيامدهاي عهدشکني

علل عهدشکني

نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی

نظریه عشق استرنبرگ: انواع عشق از دیدگاه علمی

پیشینه

روش پژوهش

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

روش آماری

ابزاراندازه گیری

  • ·        پرسشنامه بررسی نیازهای صمیمیت باگاروزی
  • ·        Marital Intimacy Needs Questionnaire

روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها

توصیف آماری

استنباطی
نتایج
تبیین فرضیات

محدودیت ها

پیشنهادات
منابع

محصول
دانلود بررسی رابطه صمیمیت زناشویی با روابط فرازناشویی
تاریخ ثبت
1395/3/7
تاریخ به روز رسانی
1395/3/7
قیمت
500,000 ریال
فروشنده

خرید دانلود بررسی رابطه صمیمیت زناشویی با روابط فرازناشویی سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه