گژارش کار/ دستور کار آزمایشگاه فیزیک 1
گژارش کار/ دستور کار آزمایشگاه فیزیک 1
قیمت: 200,000 ریال
خرید گژارش کار/ دستور کار آزمایشگاه فیزیک 1
گژارش کار/ دستور کار آزمایشگاه فیزیک 1
شرح محصول:
فایل حاضر مجموعه ای از گزارش کار های آزمایشگاه فیزیک یک می باشد و با توجه به اینکه گزارش های اینجانب می باشد، مشابه دیگری در اینترنت ندارد.

این مجموعه 39 صفحه می باشد.


فهرست  آزمایش ها:

آزمايش شماره 1: ارزش آبي گرماسنج (ظرفيت گرمايي گرماسنج)

آزمايش شماره 2: ظرفيت گرمايي ويژه فلزات

آزمايش شماره 3: گرماي نهان تبخير آب

آزمايش شماره 4: تعيينy  رابطه گرما و كار به روش الكتريكي

آزمايش شماره 5: انبساط طولي اجسام جامد

آزمايش شماره 6: به هم بستن فنرها

آزمايش شماره 7: سقوط آزاد

آزمايش شماره 8: تجريه نيرو

آزمايش شماره 9: اصطكاك

آزمايش شماره 10: برآيند نيرو

محصول
گژارش کار/ دستور کار آزمایشگاه فیزیک 1
تاریخ ثبت
1395/2/15
تاریخ به روز رسانی
1396/8/1
قیمت
200,000 ریال
فروشنده

خرید گژارش کار/ دستور کار آزمایشگاه فیزیک 1 سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه