بررسی مکانیزم جوشکاری مقاومتی
بررسی مکانیزم جوشکاری مقاومتی
قیمت: 280,000 ریال
خرید بررسی مکانیزم جوشکاری مقاومتی
بررسی مکانیزم جوشکاری مقاومتی
شرح محصول:
در تحقیق حاضر به بررسی نحوه عملکرد جوش مقاومتی به عنوان یکی از مهم ترین انواج جوش پرداخته شده است. در این مجموعه پس از معرفی انواع اتصالات و انواع جوش، شرایط پیش نیاز برای جوشکاری مقاومتی و مراحل مختلف آن بصورت جامع مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق برای آشتایی با علم جوش و همچنین به عنوان پروژه درسی مناسب می باشد.

این فایل 17 صفحه می باشد.

فهرست مطالب بشرح زیر می باشد:

مقدمه

گرم كردن 

اعمال فشار

جوش نقطه اي

دستگاههاي جوش

انواع اتصالات

تعيين پارامترهاي جوش از روي استانداردها

علت چند مرحله اي كردن جوش

دلايل استفاده از جوش پيش گرم

راهنماي عيب يابي جوش

قسمتهاي مختلف گان

عوامل مورد نياز براي يك جوش مقاومتي

انواع الكترود (تيپ هاي گان)

انواع گان هاي دستي(psw)

نصب و راه اندازي گان

تستهاي راه اندازي

جوش  CO2

منابع

محصول
بررسی مکانیزم جوشکاری مقاومتی
تاریخ ثبت
1395/2/14
تاریخ به روز رسانی
1396/8/1
قیمت
280,000 ریال
فروشنده

خرید بررسی مکانیزم جوشکاری مقاومتی سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه