مطالعه ماشین تراش و بررسی نحوه انجام ماشینکاری
مطالعه ماشین تراش و بررسی نحوه انجام ماشینکاری
قیمت: 400,000 ریال
خرید مطالعه ماشین تراش و بررسی نحوه انجام ماشینکاری
مطالعه ماشین تراش و بررسی نحوه انجام ماشینکاری
شرح محصول:
تحقیق حاضر مطالعه ای جامع در رابطه با ماشین تراش و قسمت های مختلف آن می باشد. همچنین نحوه عملیات مهم در ماشین کاری مانند پیشانی تراشی، مخروط تراشی، رزوه کاری، آج زنی، سوراخ کاری و ... و همچنین محاسبات مربوط به آن ها ارائه شده است.

حجم تحقیق 39 صفحه و به فرمت رسمی تحقیق می باشد.

فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:

مقدمه

اندازه یک ماشین تراش

قسمت های اصلی ماشین تراش

سیستم محرکه یک ماشین تراش

نگه داشتن و هدایت کردن ابزار برشی در ماشین تراش

آماده سازی ماشین تراش برای تراشکاری

تمیز کردن ماشین تراش

ایمنی در ماشین های تراش

ابزارهای برشی و نگهدارنده ی ابزار

ابزارهای برشی با تکیه برشی قابل تعویض

سرعت برشی و پیشروی در تراشکاری

محاسبه سرعت های برشی

عمق براده برداری

تجهیزات نگهدارنده قطعه کار

تراشکاری قطعه کار بین دو مرغک

مته مرغک زنی

پیشانی تراشی قطعه کار مهار شده بین دو مرغک

پیشانی تراشی برای قد گیری قطعه کار

تراشکاری پله ها

شیار تراشی و گاه گیری

استفاده از گیره نظام ها

برش قطعه کار بر روی ماشین تراش

مخروط تراشی

مخروط تراشی با انحراف پایه ی مرغک

محاسبه میزان انحراف مجموعه مرغک

محاسبه میزان انحراف پایه مرغک با دانستن شیب در هر اینچ

محاسبه میزان انحراف پایه مرغک با دانستن شیب در هر فوت

محاسبه میزان انحراف پایه مرغک با دانستن ابعاد قسمت مخروطی

تراشکاری مخروط توسط تجهیزات مخصوص مخروط تراشی

مخروط تراشی با یک ابزار سر پهن

سوراخ کاری بر روی ماشین تراش

آج زنی بر روی ماشین تراش

روش آج زنی

پرداختکاری بر روی ماشین تراش

رزوه تراشی با ماشین تراش

فرم رزوه ها

آماده سازی ماشین تراش برای تراشیدن رزوه 60 درجه

تراشیدن رزوه

منابع

محصول
مطالعه ماشین تراش و بررسی نحوه انجام ماشینکاری
تاریخ ثبت
1395/2/14
تاریخ به روز رسانی
1396/8/1
قیمت
400,000 ریال
فروشنده

خرید مطالعه ماشین تراش و بررسی نحوه انجام ماشینکاری سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه