فصل دوم رابطه ی خودکنترلی با سبک های دلبستگی دانشجویان
فصل دوم رابطه ی خودکنترلی با سبک های دلبستگی دانشجویان
قیمت: 150,000 ریال
خرید فصل دوم رابطه ی خودکنترلی با سبک های دلبستگی دانشجویان
فصل دوم رابطه ی خودکنترلی با سبک های دلبستگی دانشجویان
شرح محصول:

2-1)فصل دوم:مبانی نظری 

2-2)مفهوم خود کنترلی.

2-3)مشکلات کنترل خود

2-4)تقویت مثبت خود..

2- 5 )دلبستگی                                                                                                            

2-6)سبک‌های د‌لبستگی...

2-7) اساس احساس امنیت و رفتار سالم..

2-8) تغییرات مربوط به د‌لبستگی د‌ر طول زمان

2-9)سبک بی‌توجهی (بی‌اعتنایی).

2-10)سازگاری و جامعه‌ستیزی...2-11) نظریه فروید در مورد دلبستگی..

2-12) کردار شناختی دلبستگی 

2-13)پیشینه درخارج از کشور                                                                                             

2-14)پیشینه درداخل کشور

برای خرید و دریافت فایل مربوطه,بر روی گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد از پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر.

محصول
فصل دوم رابطه ی خودکنترلی با سبک های دلبستگی دانشجویان
تاریخ ثبت
1394/12/14
تاریخ به روز رسانی
1395/3/7
قیمت
150,000 ریال
فروشنده

خرید فصل دوم رابطه ی خودکنترلی با سبک های دلبستگی دانشجویان سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه