فصل دوم بررسی تاثیر معنویت در زندگی بر خودکنترلی زوج های جوان
فصل دوم بررسی تاثیر معنویت در زندگی بر خودکنترلی زوج های جوان
قیمت: 150,000 ریال
خرید فصل دوم بررسی تاثیر معنویت در زندگی بر خودکنترلی زوج های جوان
فصل دوم بررسی تاثیر معنویت در زندگی بر خودکنترلی زوج های جوان
شرح محصول:

2-1)فصل دوم:مبانی نظری 

2-2)مفهوم خود کنترلی

2-3)مشکلات کنترل خود

2-4)تقویت مثبت خود..

2- 5 )آشنايي با مظاهر عفت جنسي.                                                                                                                 

2-6)مدل‏های ارزیابی آسیب‏شناسی زندگی زناشویی

2-7)تعریف معنویت.

2-8)رويکردهايي به روانشناسي دين و معنويت

2-9)معنویت و مغز.

2-10)نظريه‌هاي روان‌شناختي دربارة تحول معنوي.

2-11)دين‌داري دروني و بيروني..

2-12)چشم‌اندازهاي‌شناختي ـ تحولي ايمان...

2-13)چشم‌اندازهاي روان‌پويشي پيرامون دين.

2-14)نكاتي دربارة دين و بهزيستي .

2-15)مذهب چيست..

2-16)نظريـة روان كـاوي و دين.

2-17)نظريـة رفتـارگرايي شناختي..

2-18)نظريـة يـادگيري اجتمـاعي .

2-19)نظريـة بـاليني .

2-20)نـظريـة ايمـان درمـانگران.

2-21)نـظريـة كنتـرل اجتمـاعي

2-22)معنويت تـا چه حـد سلامت مـدار است..

2-23)نقش دين در كاهش ميزان استرس و تأمين بهداشت رواني 

2-24)پیشینه درداخل کشور..

2-25)پیشینه درخارج از کشور..                                                                                                

2-26)خلاصه فصل دوم.

برای خرید و دریافت فایل مربوطه,بر روی گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد از پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر.

محصول
فصل دوم بررسی تاثیر معنویت در زندگی بر خودکنترلی زوج های جوان
تاریخ ثبت
1394/12/14
تاریخ به روز رسانی
1395/3/7
قیمت
150,000 ریال
فروشنده

خرید فصل دوم بررسی تاثیر معنویت در زندگی بر خودکنترلی زوج های جوان سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه