فصل دوم رابطه تاثیر نقش والدین بر پیشرفت تحصیلی کودکان دیرآموز
فصل دوم رابطه تاثیر نقش والدین بر پیشرفت تحصیلی کودکان دیرآموز
قیمت: 150,000 ریال
خرید فصل دوم رابطه تاثیر نقش والدین بر پیشرفت تحصیلی کودکان دیرآموز
فصل دوم رابطه تاثیر نقش والدین بر پیشرفت تحصیلی کودکان دیرآموز
شرح محصول:

عقب ماندگی ذهنی:

عقب مانده ذهنی آموزش پذیر ( EMR)[1]:

ویژگیهای کودک استثنایی :

نیازهای والدین کودکان استثنایی:

احساسات والدین کودکان استثنایی:

پیشرفت تحصیلی :

عوامل مؤثر برپیشرفت تحصیلی

والدین

مبانی نظری

پیشینه درایران                                                                                                                                        

پیشینه در خارج از کشور

برای خرید و دریافت فایل مربوطه,بر روی گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد از پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر.


محصول
فصل دوم رابطه تاثیر نقش والدین بر پیشرفت تحصیلی کودکان دیرآموز
تاریخ ثبت
1394/12/14
تاریخ به روز رسانی
1395/3/7
قیمت
150,000 ریال
فروشنده

خرید فصل دوم رابطه تاثیر نقش والدین بر پیشرفت تحصیلی کودکان دیرآموز سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه