فصل دوم بررسی رابطه ی بین روابط اجتماعی با روابط خانوادگی
فصل دوم بررسی رابطه ی بین روابط اجتماعی با روابط خانوادگی
قیمت: 150,000 ریال
خرید فصل دوم بررسی رابطه ی بین روابط اجتماعی با روابط خانوادگی
فصل دوم بررسی رابطه ی بین روابط اجتماعی با روابط خانوادگی
شرح محصول:

مباني نظري

نظريه كنش متقابل نمادين

ديدگاه يادگيري اجتماعي

تئوري مبادله اجتماعي

تئوري اجتماعي شدن

نظريه يادگيري شناختي اجتماعي

مدهمرنگي وتمايز

اجتماعی شدن

الف) عوامل اجتماعی شدن

مهارت اجتماعی

ساختمان سلسله مراتبی

ادراک واکنش ديگران

پسخوراند و تصحيح عمل

زمان بندی پاسخ ها

جامعه پذیری:

نظام های فرعی کنش:

ارگانیسم زیستی -  نظام شخصیتی -  نظام اجتماعی -  نظام فرهنگی .

نظریه ی کنش ارادی پارسنز:

پیشینهداخلي

پیشینهخارجي

برای خرید و دریافت فایل مربوطه,بر روی گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد از پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر.

محصول
فصل دوم بررسی رابطه ی بین روابط اجتماعی با روابط خانوادگی
تاریخ ثبت
1394/12/14
تاریخ به روز رسانی
1395/3/7
قیمت
150,000 ریال
فروشنده

خرید فصل دوم بررسی رابطه ی بین روابط اجتماعی با روابط خانوادگی سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه