فصل دوم مقایسه ی مهارت های زندگی بردلبستگی در دانشجویان دختر و پسر
فصل دوم مقایسه ی مهارت های زندگی بردلبستگی در دانشجویان دختر و پسر
قیمت: 150,000 ریال
خرید فصل دوم مقایسه ی مهارت های زندگی بردلبستگی در دانشجویان دختر و پسر
فصل دوم مقایسه ی مهارت های زندگی بردلبستگی در دانشجویان دختر و پسر
شرح محصول:

-1)فصل دوم:مبانی نظری پژوهش12

2-2) محورهای آموزش مهارتهای زندگی12

2-3)اهميت مهارتهاي زندگي در سلامت رواني14

2-4)انواع مهارتهاي زندگي21

2- 5 )برنامه ريزي و محتواي برنمه آموزش مهارتهاي زندگي22

2-6)انواع مقابله‌های كارآمد25

2-7) مقابله‌های ناكارآمد و غیرمفید27

2-8) دلبستگی 28

2-9)سبک‌های د‌لبستگی35

2-10)اساس احساس امنیت و رفتار سالم36

2-11)تغییرات مربوط به د‌لبستگی د‌ر طول زمان39

2-12)سبک بی‌توجهی (بی‌اعتنایی40

2-13) سازگاری و جامعه‌ستیزی42

2-14) نظریه فروید در مورد دلبستگی44

2-15)پیشینه درخارج از کشور46                                                                                               

2-16)پیشینه درداخل کشور..49

برای خرید و دریافت فایل مربوطه,بر روی گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد از پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر.

محصول
فصل دوم مقایسه ی مهارت های زندگی بردلبستگی در دانشجویان دختر و پسر
تاریخ ثبت
1394/12/14
تاریخ به روز رسانی
1395/3/7
قیمت
150,000 ریال
فروشنده

خرید فصل دوم مقایسه ی مهارت های زندگی بردلبستگی در دانشجویان دختر و پسر سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه