بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی و افسردگی دانشجویان 18 تا 30 ساله
بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی و افسردگی دانشجویان 18 تا 30 ساله
قیمت: 450,000 ریال
خرید بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی و افسردگی دانشجویان 18 تا 30 ساله
بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی و افسردگی دانشجویان 18 تا 30 ساله
شرح محصول:

هوش هیجانی با متغیرهایی چون خودآگاهی1، افسردگی، اضطراب و عزت نفس و استرس ادارک شده نیز رابطه دارد. بین هوش هیجانی و افسردگی، اضطراب و استرس ادراک شده همبستگی معکوس وجود دارد. (سالووی 1995) بعضی نظریه ها افسردگی را ناشی از ادراک پیامد ناگوار یک رویداد به صورت خاص می دانند (بک 1967، مگنس2 بالبی 1969 به نقل از حیدری) در صورتی که دیگران معتقدند افسردگی با ناتوانی در قابلیت کنترل ادراک شده ارتباط دارد(بیبرینگ31953، سلیگین 1975 به نقل از عبدالملکی). اگر افسردگی را به مثابه ی یک علامت در نظر بگیریم در این صورت افسردگی عبارت است از یک تغییر یا انحراف از حالت طبیعی خلق به صورت اندوه، حال اندوه بر حسب اینکه شدت یا مدت آن از حد متعارف تجاوز کند و یا بر حسب شرایطی خاص می تواند جنبه ی بیمارگونه به خود بگیرد.(کلایتون پارت4 1995 به نقل از عبدالملکی). افسردگی اختلالی است که خصوصیت اول و عمده آن تغییر خلق است و شامل یک احساس غمگینی است که از یک ناامیدی خفیف تا احساس یأس شدید ممکن است نوسان داشته باشد. این تغییر نسبتاً ثابت و برای روزها، هفته ها، ماه ها و یا سال ها ادامه دارد. همراه با این تغییر خلق تغییرات شخصی در رفتار، نگرش،تفکر، کارایی اعمال فیزیولوژیک وجود دارد. (هیلگارد و همکاران، ترجمه براهنی 1375).


برای خرید و دریافت فایل مربوطه,بر روی گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد از پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر.

محصول
بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی و افسردگی دانشجویان 18 تا 30 ساله
تاریخ ثبت
1394/12/14
تاریخ به روز رسانی
1395/2/6
قیمت
450,000 ریال
فروشنده

خرید بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی و افسردگی دانشجویان 18 تا 30 ساله سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه