دانلود مقايسه ي افسردگي و اضطراب در معلمان مدارس عادي و استثنايي
دانلود مقايسه ي افسردگي و اضطراب در معلمان مدارس عادي و استثنايي
قیمت: 350,000 ریال
خرید دانلود مقايسه ي افسردگي و اضطراب در معلمان مدارس عادي و استثنايي
دانلود مقايسه ي افسردگي و اضطراب در معلمان مدارس عادي و استثنايي
شرح محصول:

معلمان علاوه بر اينكه در دروس كتب را به كودكان مي آموزند نقش تربيت كردن آنان را براي ورود به جامعه اي بزرگتر را به عهده دارند وچه بسا در اين راستا خود نيز به مرور زمان دچار معضلات عديده جسمي و روحي مي شودند  چرا كه برخورد دائمي با مشكلات روحي وجسمي كودكان مي تواند وجود هر فردي را تحت تاثير قرار دهد .

بدين تربيت از آنچه گفته شد در مي يابيم كه سلامت رواني كادر آموزشي از درجه اهميت بالايي برخوردار است وهدف از اين پژوهش درك ودريافت پديده افسردگي واضطراب ومسايل ناشي از آنها وارائه راه حلهاي مناسب در جهت ياري نمودن به كادر آموزشي مدارس است .

باتوجه به گسترش روز افزون كودكان استثنايي ودچار مشكل، بعلت مسائل عديده اي كه در زندگي امروزي وجود دارد ، كادر آموزشي مدارس يكي از با اهميت ترين جنبه هاي آموزشي را تشكيل مي دهد كه با لطبع موقعيت جسمي ورواني آنان از اهميت بسياري برخوردار است .

در اين تحقيق سعي بر آن شده تا اضطراب وافسردگي معلمان مدارس استثنايي ومعلمان مدارس عادي بررسي شود ومورد مقايسه قرار گيرد .

اهداف 

هدف اصلی

مقایسه ی افسردگی و اضطراب در معلمان مدارس عادی و استثنایی

اهداف فرعی

بررسی میزان افسردگی و اضطراب در معلمان مدارس عادی و استثنای

فرضيات 

تفاوت معنا داری بین میزان افسردگی در معلمان مدارس استثنایی ومعلمان مدارس عادی وجوددارد.

تفاوت معنا داری بین میزان اضطراب در معلمان مدارس استثنایی ومعلمان مدارس عادی وجود دارد.

برای خرید و دریافت فایل مربوطه,بر روی گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد از پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر.

محصول
دانلود مقايسه ي افسردگي و اضطراب در معلمان مدارس عادي و استثنايي
تاریخ ثبت
1394/12/14
تاریخ به روز رسانی
1395/2/6
قیمت
350,000 ریال
فروشنده

خرید دانلود مقايسه ي افسردگي و اضطراب در معلمان مدارس عادي و استثنايي سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه