مقایسه میزان رضایت شغلی در کارکنان رو به بازنشستگی و کارکنان بازنشسته
مقایسه میزان رضایت شغلی در کارکنان رو به بازنشستگی و کارکنان بازنشسته
قیمت: 350,000 ریال
خرید مقایسه میزان رضایت شغلی در کارکنان رو به بازنشستگی و کارکنان بازنشسته
مقایسه میزان رضایت شغلی در کارکنان رو به بازنشستگی و کارکنان بازنشسته
شرح محصول:

چکیده

مقدمه: مطالعه و بررسي پيشينه سازمان هاي موفق، حاكی از توان منديهاي نيروي انساني آن ها است. یکی از مهم ترين عوامل موفقیت سازمان ها  مي‌توان به رضايت شغلي آنها اشاره كرد . این پژوهش به مقایسه ی رضایت بین بازنشستگان دعوت به کار شده و کارکنان روبه بازنشستگی پرداخته است که نتایج ذیل را در بر داشته است.

مقایسه میانگین ها نشان می دهد که نمرات میزان رضایت از شغل در گروه کارکنان نزدیک به بازنشستگی (67/73) کمتر از کارکنان بازنشسته دعوت به کار شده (27/83) می باشد.بين ميانگين نمرات میزان رضایت از مسئول در دو گروه معني دار نمی باشد. بين ميانگين نمرات میزان رضایت از همکار در دو گروه معني دار                نمی باشد. 

محصول
مقایسه میزان رضایت شغلی در کارکنان رو به بازنشستگی و کارکنان بازنشسته
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1395/3/7
قیمت
350,000 ریال
فروشنده

خرید مقایسه میزان رضایت شغلی در کارکنان رو به بازنشستگی و کارکنان بازنشسته سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه