دانلود بررسي رابطه ي ميان هوش هيجاني زنان و مردان کارمند
دانلود بررسي رابطه ي ميان هوش هيجاني زنان و مردان کارمند
قیمت: 350,000 ریال
خرید دانلود بررسي رابطه ي ميان هوش هيجاني زنان و مردان کارمند
دانلود بررسي رابطه ي ميان هوش هيجاني زنان و مردان کارمند
شرح محصول:

چکیده:

هدف مقایسه میزان هوش هیجانی زنان و مردان کارمند می باشد. ابزار پرسشنامه آزمون هوش هیجانی شرینگ می باشد.که دارای مولفه های خود آگاهی، مهارت های اجتماعی، خود انگیزی ،هوشیاری اجتماعی و خودکنترلی می باشد

نمونه مورد آزمون تعداد 90 نفر از زنان و مردان شاغل در شرکت ............. که به صورت داوطلبانه اقدام به پاسخ گویی پرسشنامه نمودند. بر اساس نتایج تحقیق که ازطریق  تحلیل آزمون های SPSS17  اندازه گیری شد و نتایج زیر را در برداشت:

مردان از میانگین هوش هیجانی(06/117) بالاتری نسبت به زنان(40/98) برخوردارند.

مردان از میانگین خودانگیزی (06/22) کمتری نسبت به زنان(04/23) برخوردارند.

مردان از میانگین خودآگاهی (24/29) بالاتری نسبت به زنان(37/26) برخوردارند

مردان از میانگین خودکنترلی (84/22) بالاتری نسبت به زنان(02/20) برخوردارند

مردان از میانگین هوشیاری اجتماعی (33/20) بالاتری نسبت به زنان(08/17) برخوردارند .

مردان از میانگین مهارتهای اجتماعی (71/18) بالاتری نسبت زنان(64/16) برخوردارند .


برای خرید و دریافت پایان نامه زیر گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر.

محصول
دانلود بررسي رابطه ي ميان هوش هيجاني زنان و مردان کارمند
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1395/2/6
قیمت
350,000 ریال
فروشنده

خرید دانلود بررسي رابطه ي ميان هوش هيجاني زنان و مردان کارمند سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه