دانلود بررسي اثربخشي آموزش حل مسئله بر هويت نوجوانان
دانلود بررسي اثربخشي آموزش حل مسئله بر هويت نوجوانان
قیمت: 400,000 ریال
خرید دانلود بررسي اثربخشي آموزش حل مسئله بر هويت نوجوانان
دانلود بررسي اثربخشي آموزش حل مسئله بر هويت نوجوانان
شرح محصول:

چکيده

 به بررسی اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر هویت دانش آموزان پرداخته شد   روش تحقیق استفاده شده درتحقیق حاضر ازنوع همبستگی است   جامعه مورد مطالعه درتحقیق حاضر عبارتند از دانش آموزان ترم تابستان کانون پرورش فکری کودکان کوی 13 آبان شهرتهران . باتوجه به جامعه مورد مطالعه وبرآورد حجم نمونه درحدود50نفراست که با استفاده از جدول دمورگان برای گروه های همبسته  استفاده شده است . که آزمون هویت من با استفاده از آزمون های تی­تک نمونه­ای فرضیه­های پژوهش مورد بررسی قرارگرفت.

که نتایج ذیل را در بر داشت:

   با توجه به نتایج ثبت شده مشخص می­گردد که متغیر هویت شخصی این تحقیق به طور کلی در بازه 1 الی 6 دارای مقدار میانگین 50/4 بوده وبر این اساس میزان هویت شخصی بالاتر از مقدار متوسط را گزارش نموده اند.

برای خرید و دریافت پایان نامه زیر گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر.

محصول
دانلود بررسي اثربخشي آموزش حل مسئله بر هويت نوجوانان
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1395/2/6
قیمت
400,000 ریال
فروشنده

خرید دانلود بررسي اثربخشي آموزش حل مسئله بر هويت نوجوانان سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه