دانلود بررسي رابطه ي بين ارزشيابي توصيفي با افت تحصيلي
دانلود بررسي رابطه ي بين ارزشيابي توصيفي با افت تحصيلي
قیمت: 350,000 ریال
خرید دانلود بررسي رابطه ي بين ارزشيابي توصيفي با افت تحصيلي
دانلود بررسي رابطه ي بين ارزشيابي توصيفي با افت تحصيلي
شرح محصول:

ارزشیابی یکی از عناصر مهم و اساسی برنامه های درسی نظام های آموزش و پرورش جهان می باشد. اما هدف از ارزشیابی و امتحان گرفتن از دانش آموزان چیست؟آیا کسی که در امتحان کتبی دو ساعته بالاترین نمره را بگیرد یا این که حداقل از 10 بالاتر شود ، به راستی همان است که اهداف آموزشی و پیشرفت تحصیلی و رشد همه جانبه در او صورت گرفته است ؟

فرضیه اصلی

ارزشیابی توصیفی رابطه ی مستقیم با افت تحصیلی وجود دارد.

فرضیه های فرعی

ارزشیابی توصیفی رابطه ی مستقیم با رضایت عمومی وجود دارد.

ارزشیابی توصیفی رابطه ی مستقیم با انسجام اجتماعی وجود دارد.

ارزشیابی توصیفی رابطه ی مستقیم با رابطه با معلم وجود دارد.

ارزشیابی توصیفی رابطه ی مستقیم با فرصت وجود دارد.

ارزشیابی توصیفی رابطه ی مستقیم با پیشرفت وجود دارد.

ارزشیابی توصیفی رابطه ی مستقیم با ماجراجویی وجود دارد.

ارزشیابی توصیفی رابطه ی مستقیم با عواطف منفی وجود دارد.

برای خرید و دریافت پایان نامه زیر گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر.

محصول
دانلود بررسي رابطه ي بين ارزشيابي توصيفي با افت تحصيلي
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1395/2/6
قیمت
350,000 ریال
فروشنده

خرید دانلود بررسي رابطه ي بين ارزشيابي توصيفي با افت تحصيلي سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه