دانلود رابطه ي کمال گرايي اميد به زندگي و بهداشت رواني بر رضايت زن
دانلود رابطه ي کمال گرايي اميد به زندگي و بهداشت رواني بر رضايت زن
قیمت: 450,000 ریال
خرید دانلود رابطه ي کمال گرايي اميد به زندگي و بهداشت رواني بر رضايت زن
دانلود رابطه ي کمال گرايي اميد به زندگي و بهداشت رواني بر رضايت زن
شرح محصول:

چکیده :

دررابطه با رابطه ی کمال گرایی و امید به زندگی و بهداشت روان بر رضایت زناشویی  از روش حاضر برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار  17spss استفاده شده و از t مستقل و همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.

با توجه به مباني نظري وپيشينه مطالعاتي نتايج حاصل از اجراي اين آزمايش چند يافته اساسي را آشکار ساخت.

بین کمال گرایی فرد مدار وامید به زندگی و بهداشت روان و رضایت زناشویی رابطه ی معنادا وجود دارد

بین کمالگرایی  جامعه مدار وامید به زندگی وسلامت روان و رضایت زناشویی رابطه ی معناداروجود دارد.

بین کمالگرایی و امید به زندگی  وسلامت روان و رضایت زناشویی رابطه ی معنادار وجود دارد.

برای خرید و دریافت پایان نامه زیر گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر.

محصول
دانلود رابطه ي کمال گرايي اميد به زندگي و بهداشت رواني بر رضايت زن
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1395/3/7
قیمت
450,000 ریال
فروشنده

خرید دانلود رابطه ي کمال گرايي اميد به زندگي و بهداشت رواني بر رضايت زن سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه