دانلود بررسي دلايل و عوامل گرايش جوانان به مصرف سيگار و قليان
دانلود بررسي دلايل و عوامل گرايش جوانان به مصرف سيگار و قليان
قیمت: 450,000 ریال
خرید دانلود بررسي دلايل و عوامل گرايش جوانان به مصرف سيگار و قليان
دانلود بررسي دلايل و عوامل گرايش جوانان به مصرف سيگار و قليان
شرح محصول:

چکيده

 به دنبال یافتن دلایل و عوامل گرایش جوانان به سیگار و قلیان می باشد که برای انجام این بررسی از پرسشنامه بررسی عوامل موثر در گرایش به اعتیار از ابعاد مختلف (عوامل فردي،‌ عوامل خانوادگي و محيطي، عوامل اجتماعي) نقشی 1392 استفاده گردید نتایج ذیل را در بر داشت:

فرضیه 1 :  بین  عوامل فردی  و گرایش  جوانان به مصرف سیگار ،قلیان  رابطه معناداری  وجود  دارد.

فرضیه 2: بین عوامل اجتماعی و مصرف  سیگار،قلیان   رابطه  معناداری  وجود دارد.

فرضیه 3: بین عوامل خانوادگی  و مصرف سیگار، قلیان  رابطه  معناداری  وجود  دارد.

فرضیه 4: بین عوامل  مؤثر درگرایش  به اعتیاد و مصرف  سیگار ، قلیان  رابطه معناداری  وجود دارد.

محصول
دانلود بررسي دلايل و عوامل گرايش جوانان به مصرف سيگار و قليان
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1395/3/7
قیمت
450,000 ریال
فروشنده

خرید دانلود بررسي دلايل و عوامل گرايش جوانان به مصرف سيگار و قليان سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه