دانلود مقايسه شيوه ي فرزند پروري در زنان شاغل و خانه دار
دانلود مقايسه شيوه ي فرزند پروري در زنان شاغل و خانه دار
قیمت: 350,000 ریال
خرید دانلود مقايسه شيوه ي فرزند پروري در زنان شاغل و خانه دار
دانلود مقايسه شيوه ي فرزند پروري در زنان شاغل و خانه دار
شرح محصول:

چکيده

 به مقایسه شیوه ی فرزند پروری در زنان شاغل وخانه دار پرداخته شدهاست که با توجه به بررسی های انجام شده و نتایج آماری در ادامه به نتیجه گیری پرداخته می شود:

بررسی سطح دو گروه زنان  شاغل و  زنان خانه دار نشان می دهد وسطح معناداری کوچکتر  از 05/0 است تفاوت  معناداری  بین شیوه  فرزند  پروری  زنان  شاغل و خانه دار  وجود  دارد. بررسی  سطح شیوه  استبدادی بین دو گروه زنان  شاغل و زنان  خانه دار تفاوت میانگین در حدود در  شیوه فرزند  پروری  استبدادی دیده می شود پس  به دلیل  کوچکتر بودن  سطح  معناداری  از  آلفا 05/0 تفاوت  معناداری  بین  شیوه  فرزند  پروری زنان  شاغل  و زنان  خانه  دار  وجود  دارد.  با  توجه  سطح   دو گروه    زنان  شاغل   و  زنان  خانه  دار     تفاوت  میانگین  در  حدود4/5   نشان  می دهد که   تفاوت  معناداری  بین   شیوه  فرزند پروری  دو  گروه  زنان  شاغل  وخانه دار وجود دارد . 

محصول
دانلود مقايسه شيوه ي فرزند پروري در زنان شاغل و خانه دار
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1395/2/6
قیمت
350,000 ریال
فروشنده

خرید دانلود مقايسه شيوه ي فرزند پروري در زنان شاغل و خانه دار سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه