دانلود بررسي رابطه بازي هاي رايانه اي خشن بر پرخاشگري و اضطراب
دانلود بررسي رابطه بازي هاي رايانه اي خشن بر پرخاشگري و اضطراب
قیمت: 50,000 ریال
خرید دانلود بررسي رابطه بازي هاي رايانه اي خشن بر پرخاشگري و اضطراب
دانلود بررسي رابطه بازي هاي رايانه اي خشن بر پرخاشگري و اضطراب
شرح محصول:

بسياري از بچه ها محيط كافي نت و گيم نت را به محيط خانه ترجيح مي دهند؛ چرا كه فكر مي كنند در اين محيط كمتر تحت كنترل هستند. همچنين از نظر ايشان بازي در گيم نت هيجان بيشتري نسبت به بازي در

منزل دارد (خرازی ها،1391). با توجه به اينكه بازي هاي ويديويي - رايانه اي، دومين سرگرمي كودكان و نوجوانان پس از تلويزيون شناخته شده است، برخي معتقدند اثرات منفي آنها از جمله اعتياد به بازي، افزايش حالات خشم و پرخاشگري، هزينه زياد و تأثيرات منفي روحي – رواني و جسمي ديگر، بيشتر از جنبه هاي مثبت آن بوده است (اندرسون،2001).

اهداف 

هدف کلی 

بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری و اضطراب کودکان

اهداف جزئی 

بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری بدنی و اضطراب کودکان

بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری کلامی و اضطراب کودکان

بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر خشم و اضطراب کودکان

بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر و خصومت و اضطراب کودکان

محصول
دانلود بررسي رابطه بازي هاي رايانه اي خشن بر پرخاشگري و اضطراب
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1396/10/23
قیمت
50,000 ریال
فروشنده

خرید دانلود بررسي رابطه بازي هاي رايانه اي خشن بر پرخاشگري و اضطراب سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه