روش تحقیق مقایسه ی بین سبک های دفاعی دانش آموزان دوره ی ابتدایی بادان
روش تحقیق مقایسه ی بین سبک های دفاعی دانش آموزان دوره ی ابتدایی بادان
قیمت: 100,000 ریال
خرید روش تحقیق مقایسه ی بین سبک های دفاعی دانش آموزان دوره ی ابتدایی بادان
روش تحقیق مقایسه ی بین سبک های دفاعی دانش آموزان دوره ی ابتدایی بادان
شرح محصول:

دوران نوجوانی، هم از نظر نوجوانان و هم از نظر والدین دشوارتر از دوران کودکی قلمداد شده است. 300 سال پیش از تولّد مسیح (علیه السلام)، ارسطو چنین اظهار داشت: نوجوانان پرشور و آتشی مزاجند و آماده اند که خود را به دست غرایز بسپارند. در اوایل قرن حاضر ج. استانلی هال، مؤسس انجمن روان شناسی آمریکا، نوجوانی را دوران «طوفان و تنش شدید» و نیز دوران توانایی فوق العاده جسمانی، عقلی و عاطفی می دانست. برخی از نظریه پردازان روان کاوی نیز نوجوانی را وضعیتی می دانند که نوجوان در آن دچار اختلال روانی است. البته بررسی های تجربی درباره نوجوانان به طور کلی نشان می دهند که آشفتگی دوران نوجوانی بیش از حدّ بزرگ جلوه داده شده است(پاول،1380، بنقل از فرجادوهمکاران،1392).

اهداف 

هدف اصلی

مقایسه ی بین سبک های دفاعی دانش آموزان دوره ی ابتدایی بادانش آموزان دوره ی دبیرستان

اهداف فرعی

مقایسه ی بین سبک های دفاعی رشد يافته دانش آموزان دوره ی ابتدایی با دانش آموزان دوره ی دبیرستان

مقایسه ی بین سبک های دفاعی نورتيك دانش آموزان دوره ی ابتدایی با دانش آموزان دوره ی دبیرستان

مقایسه ی بین سبک های دفاعی رشد نايافته دانش آموزان دوره ی ابتدایی با دانش آموزان دوره ی دبیرستان

محصول
روش تحقیق مقایسه ی بین سبک های دفاعی دانش آموزان دوره ی ابتدایی بادان
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1396/10/23
قیمت
100,000 ریال
فروشنده

خرید روش تحقیق مقایسه ی بین سبک های دفاعی دانش آموزان دوره ی ابتدایی بادان سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه