دانلود بررسي رابطه ي بين خانواده و پيشرفت تحصيلي کودکان ديرآموز
دانلود بررسي رابطه ي بين خانواده و پيشرفت تحصيلي کودکان ديرآموز
قیمت: 100,000 ریال
خرید دانلود بررسي رابطه ي بين خانواده و پيشرفت تحصيلي کودکان ديرآموز
دانلود بررسي رابطه ي بين خانواده و پيشرفت تحصيلي کودکان ديرآموز
شرح محصول:

رابطه والدین با فرزندان و جو عاطفی خانواده یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار در رشد و پرورش استعدادها و بالعکس عاملی مهم در جهت سوق دادن فرزندان به رفتارهای ناسازگارانه و ضد اجتماعی می‌باشد.  متخصصان بهداشت‌روانی، عامل اصلی مشکلات رفتاری را به رفتارهایی نسبت می‌دهند که بین والدین و فرزندان وجود دارد، به نظر آنان خانواده به صورت یک مجموعه اصلی (پدر، مادر، و فرزندان) می‌توانند تأثیری عمیق بر رفتار اولیه کودک داشته باشند (هالاهان و کافمن، ۱۹۹۴).

اهداف 

هدف اصلی

بررسی رابطه ی بین خانواده و پیشرفت تحصیلی کودکان دیرآموز

اهداف فرعی

بررسی رابطه ی بین وضعیت اقتصادی خانواده و پیشرفت تحصیلی کودکان دیرآموز

بررسی رابطه ی بین سطح سواد والدین و پیشرفت تحصیلی کودکان دیرآموز1  Halan Kafman

محصول
دانلود بررسي رابطه ي بين خانواده و پيشرفت تحصيلي کودکان ديرآموز
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1396/10/23
قیمت
100,000 ریال
فروشنده

خرید دانلود بررسي رابطه ي بين خانواده و پيشرفت تحصيلي کودکان ديرآموز سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه