پاورپوینت زایمان فیزیولوژیک 40اسلاید
قیمت: 50,000 ریال
خرید پاورپوینت زایمان فیزیولوژیک 40اسلاید
شرح محصول:
زایمان فیزیولوژیک

 SPONTANEOUS VAGINAL BIRTH
نکات مهم برای آموزش دوره بارداری
.1توانستن
.2کمک به خود
.3بدن متعلق به خودتان است
.4زایمان غیرقابل پیش بینی است
.5تمام تجربیات شما معتبر است
.6زنان هرگز لحظه تولد فرزندشان را فراموش نمی کنند
این پاورپوینت در 40 اسلاید همراه با تصاویر مربوطه تهیه گردیده است.محصول
پاورپوینت زایمان فیزیولوژیک 40اسلاید
تاریخ ثبت
1394/10/18
تاریخ به روز رسانی
1395/9/21
قیمت
50,000 ریال
فروشنده

خرید پاورپوینت زایمان فیزیولوژیک 40اسلاید سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه