پاورپوینت ایمن سازی کودک (واکسیناسیون)41 اسلاید
پاورپوینت ایمن سازی کودک (واکسیناسیون)41 اسلاید
قیمت: 50,000 ریال
خرید پاورپوینت ایمن سازی کودک (واکسیناسیون)41 اسلاید
پاورپوینت ایمن سازی کودک (واکسیناسیون)41 اسلاید
شرح محصول:

با توجه به اهميت تكميل واكسيناسيون در زمان مقرر، چنانچه كودكي به موقع در زيريكسال براي دريافت واكسنهاي خود مراجعه ننمايد ، تنظيم زمان مراجعه واكسنهاي سه گانه پوليو و هپاتيت ب درسه نوبت به شرح ذيل خواهد بود :

.1حداقل فاصله بين نوبت واكسنهاي سه گانه يكماه
.2حداقل فاصله بين نوبت واكسنهاي فلج اطفال يكماه
.3حداقل فاصله بين نوبت اول و دوم هپاتيت ب يكماه
.4حداقل فاصله بين نوبت دوم و سوم هپاتيت ب دو ماه

محصول
پاورپوینت ایمن سازی کودک (واکسیناسیون)41 اسلاید
تاریخ ثبت
1394/10/17
تاریخ به روز رسانی
1395/11/17
قیمت
50,000 ریال
فروشنده

خرید پاورپوینت ایمن سازی کودک (واکسیناسیون)41 اسلاید سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه