اقدام پژوهی : تقویت انشا و تقويت املا با كار عملي اقدام پژوهي
قیمت: 50,000 ریال
خرید اقدام پژوهی : تقویت انشا و تقويت املا  با كار عملي اقدام پژوهي
شرح محصول:

تقویت انشا و تقويت املا  با كار عملي اقدام پژوهي

 مقدمه : توصيف وضعيت موجود

 مقطع ابتدايي زير بناي مقاطع ديگر تحصيلي مي باشد و در مقطع ابتدايي نيز پايه اول اساس پايه هاي ديگر مي باشد و هر چقدر دانش آموزان در اين پايه بهتر آموزش ببينند در پايه هاي ديگر راحت تر هستند و بالعكس ؛ در پايه اول دو درس رياضي و فارسي ( قرائت فارسي و املاي فارسي ) كليدي هستند و بيشترين ساعات به اين دو درس اختصاص مي يابد و از بين دو درس ذكر شده درس فارسي از اهميت دو چنداني برخوردار مي باشد. طوري كه بدون يادگيري درس فارسي , يادگيري دروس ديگر تقريباً غير ممكن مي باشد.

 چندين بار بود كه آموزگار پايه دوم از وضعيت تحصيلي دو دانش آموز ابراز نگراني مي كرد و آنان را در حد دانش آموزان پايه اول هم نمي دانست . از عدم پيشرفت تحصيلي آنان صحبت مي كرد؛ مدير مدرسه با اولياي دانش آموزان ذكر شده , مشاوراتي را بعمل آورد . قرار شد آنان به فرندان خود كمك كنند و همگام با معلم درس ها را تكرار و تمرين كنند.


محصول
اقدام پژوهی : تقویت انشا و تقويت املا با كار عملي اقدام پژوهي
تاریخ ثبت
1394/10/10
تاریخ به روز رسانی
1395/11/17
قیمت
50,000 ریال
فروشنده

خرید اقدام پژوهی : تقویت انشا و تقويت املا  با كار عملي اقدام پژوهي سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه